Publicerad: 20 augusti 2019

Öva principer för mänskliga rättigheter med kortlek

Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

 • För att illustrera principerna har SKL arbetat fram en rättighetskortlek som utgår från några grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Du kan ladda ner kortleken som PDF - skriva ut den i A4- format och klippa isär korten.
 • Arbeta gärna i mindre grupper och diskutera tillsammans hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra!

Rättighetskortlek, A4-format (PDF, nytt fönster)

Instruktion till övning med rättighetskortleken

 1. Dela in er i mindre grupper, minst två och två.
 2. Varje grupp får nu fem minuter på sig att välja ut ett enda kort som får representera den för gruppen allra viktigaste rättigheten. När fem minuter har gått måste gruppen ha enats om en mänsklig rättighet.
 3. Diskutera tillsammans – låt grupperna motivera sina val och prioriteringar.
 4. Nästa runda – nu får grupperna fem minuter till på sig att välja ytterligare två rättigheter.
 5. Diskutera tillsammans – låt grupperna motivera sina slutgiltiga val av de tre mänskliga rättigheter som har valts ut.
  1. Hur hänger de tre rättigheterna samman med varandra?
  2. Hur resonerade grupperna när de valde bort andra rättigheter?
  3. Kan vi säkerställa alla människors tillgång till de valda rättigheterna om vi inte säkerställer tillgången till de rättigheter vi tvingats välja bort?

Titta också på vilken typ av artiklar som valts i grupperna.

Är det företrädesvis positiva rättigheter – som exempelvis rätt till vård, utbildning eller bostad; eller negativa rättigheter – som exempelvis religionsfrihet, yttrandefrihet, skydd mot godtyckliga frihetsberövanden eller förbud mot slaveri?

Syftet med övningen är förstås att visa och få till en diskussion om hur rättigheterna hänger samman med varandra, och hur flera faller bort om vi tvingas prioritera mellan mänskliga rättigheter.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot