Publicerad: 8 augusti 2019

Utbildningar inom mänskliga rättigheter

SKL har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Utöver förtroendevalda eller tjänstepersoner kan materialet användas av alla intresserade. Det kan användas individuellt eller i grupp.

Vi erbjuder kommuner och regioner:

  • Grundläggande presentationsmaterial (PowerPoint) om mänskliga rättigheter med talarmanus som stöd för dig som själv ska genomföra en kompetensutvecklingsaktivitet.
  • Lokala utbildningsdagar för kommuner och regioner som vill bidra till att säkerställa de mänskliga rättigheterna i politik och verksamhet. Utifrån syfte och mål med aktiviteten erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop.
  • Grundläggande webbutbildning för att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.
  • Rättighetskortlek där man gemensamt kan öva principerna inom mänskliga rättigheter och samtala om hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot