Publicerad: 20 juni 2019

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKL en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Handledning

Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp. Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd.

Handledning: webbutbildning i mänskliga rättigheter (PDF, nytt fönster)

Gör din utbildning inom mänskliga rättigheter

Påbörja din utbildning

Utbildningen innehåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger kunskap om:

  • VARFÖR mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet,
  • VAD mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga,
  • HUR de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten.

Förhoppningen är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor. Välkommen med dina tankar och synpunkter på
utbildningen.

SKL och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen  i samverkan. Välkommen med dina tankar och synpunkter.

Läs vidare

Konferenser

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot