Publicerad: 14 november 2018

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKL en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Se en kort introduktion till mänskliga rättigheter med Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister och Lena Micko, SKL:s ordförande.

Handledning till webbutbildningen

Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp. Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd.

Handledning: webbutbildning i mänskliga rättigheter (PDF, nytt fönster)

Gör din utbildning inom mänskliga rättigheter

Påbörja din utbildning

Utbildningen innehåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger kunskap om:

  • varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet,
  • vad mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga,
  • hur de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten.

Förhoppningen är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor. Välkommen med dina tankar och synpunkter på
utbildningen.

SKL och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen  i samverkan. Välkommen med dina tankar och synpunkter.

2018 har vissa delar av utbildningen översatts till engelska

Läs vidare

Konferenser

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Anna Lindström
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot