Publicerad: 4 oktober 2018

Lokal utbildning i mänskliga rättigheter

SKL erbjuder utbildningsdagar till er som vill säkerställa de mänskliga rättighetrna i politik och verksamhet. Utifrån ert syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop.

Förslag på innehåll

  • Grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter
  • Integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning - på vilket sätt kan man genomföra ett arbete
  • Rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter - vad innebär det för brukaren, eleven, kunden, patienten och för de anställda
  • Agenda 2030 - hur bidrar mänskliga rättigheter till att uppnå målen
  • Hur kan man starta ett systematiskt MR-arbete?

Om du önskar mer information kontakta oss gärna.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot