Publicerad: 18 september 2019

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Illustration: ett möte sker mellan tre personer som diskuterar.

I guiden kan du hitta exempel på olika dialoger från kommuner och regioner samt förslag på olika metoder.

Illustration människor.

Kostnadsfri utbildning för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot