Publicerad: 23 februari 2017

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Illustration ungdomar som arbetar vid datorer.

En webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog och kan hitta andra exempel på dialog samt kunskapsmaterial.

Illustration människor.

Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Du möter kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, journalisten Maciej Zaremba, direktören för avdelningen för digitalisering Per Mosseby med flera.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot