Publicerad: 18 februari 2019

Medborgardialog och delaktighet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Illustration ungdomar som arbetar vid datorer.

Dialogguiden i får hjälp att välja rätt metod för dialog och kan hitta andra exempel på dialog .

Illustration människor.

Kostnadsfri utbildning för att förebygga komplexa och hantera samhällsfrågor kring inkludering och integration.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot