Publicerad: 6 februari 2019

E-bok, exempel och modeller inom brukar- och patientmedverkan

Tag del av av e-bok samt exempel med intervjuer och filmer. SKL:s ambition är att sprida information och kunskap om modeller, visa på goda exempel inom brukar- och patientmedverkan i olika verksamheter från kommuner, landsting och regioner.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia

Ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och landstings styr- och ledningssystem. Det ska kunna utgöra ett stöd för kommuner och landsting/regioner som vill komma igång med ett mer systematiskt och heltäckande arbete inom området.

Skriften innehåller flertalet exempel på brukarmedverkan

Den går att ladda ned som e-bok eller som PDF.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia

Ta del av fler exempel inom olika områden

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Experio Lab - center för patientnära tjänsteinnovationer

Nytt arbetssätt i hemtjänsten, Skönsmon, i Sundsvall kommun

Tjänstedesign, men hur gör man?

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot