Publicerad: 1 oktober 2019

E-bok, exempel och modeller inom brukar- och patientmedverkan

Tag del av av e-bok samt exempel med intervjuer och filmer. SKL:s ambition är att sprida information och kunskap om modeller, visa på goda exempel inom brukar- och patientmedverkan i olika verksamheter från kommuner och regioner.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia

Ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och regioners styr- och ledningssystem. Det ska kunna utgöra ett stöd för kommuner och regioner som vill komma igång med ett mer systematiskt och heltäckande arbete inom området. Skriften innehåller flertalet exempel på brukarmedverkan. Den går att ladda ned som e-bok eller som PDF.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia, webbutik

Utöver exemplen som presenteras i boken kan du ta del av ytterligare exempel inom olika områden:

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Experio Lab - center för patientnära tjänsteinnovationer

Nytt arbetssätt i hemtjänsten, Skönsmon, i Sundsvall kommun

Tjänstedesign, men hur gör man

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot