Publicerad: 25 juni 2018

E-bok, exempel och modeller inom brukar- och patientmedverkan

Tag del av av e-bok samt exempel med intervjuer och filmer. SKL:s ambition är att sprida information och kunskap om modeller, visa på goda exempel inom brukar- och patientmedverkan i olika verksamheter från kommuner, landsting och regioner.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia

Ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och landstings styr- och ledningssystem. Det ska kunna utgöra ett stöd för kommuner och landsting/regioner som vill komma igång med ett mer systematiskt och heltäckande arbete inom området.

Skriften innehåller flertalet exempel på brukarmedverkan

Den går att ladda ned som e-bok eller som PDF.

När brukare och patienter blir medskapare - En lönsam historia

Ta del av fler exempel inom olika områden

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Experio Lab - center för patientnära tjänsteinnovationer

Nytt arbetssätt i hemtjänsten, Skönsmon, i Sundsvall kommun

Tjänstedesign, men hur gör man?

Förändra en förvaltningskultur - Utveckla delaktighet, medskapande och personcentrerad vård

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot