Publicerad: 3 oktober 2018

Experio Lab - center för patientnära tjänsteinnovationer

Inom landstinget Värmland finns Experio Lab som är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. Uppdraget är att skapa möten mellan vård och design. Man engagerar personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma välfärdstjänster och förbättra processerna.

Man driver olika slag av innovationsprojekt med fokus på patientens bästa väg genom vården. Projekten ska också leda till att anställda utrustas med praktiska verktyg baserade på tjänstedesign som gör att de själva kontinuerligt kan involvera patienter.

Projektet Kroniskt engagerade

Det genomförs i samverkan mellan Landstinget i Sörmland och Landstinget Värmland. Syftet är att genom tjänsteinnovation skapa exempel på hur vården av patienter med kroniska sjukdomar kan bedrivas med en högre grad av medskapande för förbättrad vård. Personal och patienter vid vårdcentralerna City Eskilstuna och Vårdcentralen Kronoparken i Karlstad var engagerade.

Hur patienterna respektive de anställda tänker kring detta sätt att arbeta beskrivs i två filmer.

Kroniskt engagerade - Patienters perspektiv

Kroniskt engagerade - Medarbetarperspektiv

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot