Publicerad: 3 oktober 2018

Nytt arbetssätt i hemtjänsten, Skönsmon, i Sundsvall kommun

I Sundsvalls kommun har man genomfört ett stort förändringsarbete i ett av hemtjänstområdena, Skönsmon. Efter att länge arbetet med att förbättra olika rutiner beslutade man sig att för att nästa steg skulle tas genom att börja hemma hos sina kunder.

Efter att länge arbetet med att förbättra olika rutiner beslutade man sig att för att nästa steg skulle tas genom att börja hemma hos sina kunder. Både de som har de dagliga kontakterna med kunderna, arbetsledare samt chefer gjorde många och långa besök hos kunderna. Man medlyssnade också på olika slag av telefonsamtal.

När bilden av vad som var viktigt för kunderna blev tydlig fick arbetslaget i uppdrag att själva organisera arbetet så att största möjliga kundnytta skulle uppnås. Resultaten blev storartade och nu görs liknande förbättringsarbete i andra hemtjänstdistrikt.

Införandet av nytt arbetssätt i hemtjänsten - med kunden i centrum

I filmen finns flera olika röster från hemtjänsten i Skönsmon.

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot