Publicerad: 27 april 2015

Personcentrerad vård - två experter möts

En film som vill visa på vikten av personcentrerad vård inom sjukvården. Patienten ska ses som en person. Personen ska möta vårdpersonalen som en partner.

Partnerskap - två experter möts

Den 15 minuter långa videon är från en utställning, Ubuntu, om personcentrerad vård som har visats på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Utställningen var ett samarbete mellan Centrum för personcentrerad vård, GPCC, Göteborgs universitet, Röhsska museet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Coach på utställningen är Malin Högberg, intendent på Röhsska museet.

Se filmen Ubuntu - om du finns, finns jag

Forskningscentrum för personcentrerad vård i Göteborg, GPCC

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot