Publicerad: 9 augusti 2019

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik och Bräcke kommun utvecklat en enkel och effektiv modell - Västernorrlandsmodellen - för att ta tillvara, barn och ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten.

Västernorrlands modell för att göra barnens röster hörda

Modellen bygger intervjuer med barn och unga som haft kontakt med socialtjänsten och frågar om deras erfarenheter av mötet och deras idéer om hur det skulle kunna bli bättre.

Västernorrlandsmodellen - Barns brukarmedverkan (PDF, nytt fönster)

Kramfors kommun skriver om Barnen vet bäst

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset finansierar fler projekt om barns brukarmedverkan.

Läs vidare om att öka barn och ungdomars delaktighet och medverkan i den sociala barnavården

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot