Publicerad: 3 oktober 2018

Förändra förvaltningskulturen - om tillit och medskapande

Phil Cass, sjukvårdsdirektör i Columbus Ohio, USA, berättar hur du jobbar steg-för-steg med att förändra en förvaltningskultur internt för att få ökad tillit och samverkan i organisationen internt såväl som samverkanskultur med omgivande lokalsamhället. Filmen har svensk text.

Kort sammanfattning av innehållet

Här får du lyssna till Phil Cass’ berättelse om att ställa om ledarskap, arbetssätt och skapa en organisationskultur byggd på dialog, medskapande och personcentrerad vård.

Ställd inför ett kritiskt situation där varken ekonomin eller resultaten var tillfredsställande, påbörjade VD Phil Cass och hans kollegor för 20 år sedan arbetet att ställa om sjukvårdssystemet i Columbus, Ohio, till ett system byggt på tillit och brett deltagande bland ledare, medarbetare, brukare och civilsamhälle.

Phil Cass, PhD, har 30-års erfarenhet som VD för de idéburna sjukvårdsorganisationerna the Columbus Medical Association, Columbus Medical Association Foundation, Physicians Care Connection, Central Ohio Trauma System.

Phil reser runt världen och föreläser, coachar, faciliterar och utbildar människor och organisationer i ledarskap, organisationsutveckling, medskapande metoder och förhållningssätt.

Engelsk titel: How to increase co-creation and personal-centered health care, by Phil Cass.

Informationsansvarig

  • Anna-Karin Berglund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot