Publicerad: 2 juni 2017

Från öppna data till e-demokrati, se webbseminarium

Anders Nordh, SKL, reflekterar kring temat; Tillgång till riktig information är en grund för dialog, medskapande och deltagande i demokratiska processer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot