Publicerad: 14 februari 2018

Medborgardialog i komplexa frågor kring integration

På Demokratidagen den 14 mars 2018 får du ta del av Fagersta kommuns berättelse, som i sitt projekt Inkludera flera arbetat med inkludering utifrån SKL:s modell för komplexa frågor.

Integration och immigration är den fråga som kommer högst upp på listan för vilka områden som behöver lösas i SOM-institutets undersökningar och är den fråga som polariserar samhället allra mest.

Kommuner, landsting och regioner har generellt ett bra mottagande men för att lyckas med integrationen så behöver hela samhället engageras.

  • Hur kan medborgardialog vara ett stöd i detta arbete?
  • Vad krävs av förtroendevalda och tjänstepersoner?
  • Vad krävs av medborgarna?

Anmäl dig till Demokratidagen 2018

Välkommen!

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot