Publicerad: 6 april 2018

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor - forskningsrapport

Rapporten fokuserar på medborgardialoger som har genomförts i Stockholmsstadsdelen Enskede-Årsta-Vantör, Linköping, Fagersta och Svenljunga. Uppsala Universitet har av SKL fått uppdraget att bedriva så kallad följeforskning som redovisas i denna delrapport.

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor, delrapport 2 (PDF, nytt fönster)

Rapporten bygger på deltagande observation av medborgardialoger under 2016 och första halvåret 2017;

  • Enkäter till deltagare i dialogerna i Fagersta och Svenljunga,
  • analyser av skriftligt material från alla kommuner i nätverket, samt
  • observationer från de nätverksmöten som SKL arrangerat för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Forskarnas analys har gjorts för att besvara följande tre frågor:

  • Hur ser representationen ut i arbetsgrupper som genomför medborgardialoger enligt SKL:s modell?
  • Har medborgardialoger som har genomförts enligt SKL:s modell lett till lärande eller ändrade åsikter bland deltagarna?
  • Påverkar medborgardialoger som har genomförts enligt SKL:s modell förtroendet för kommunens arbete bland deltagarna?Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot