Publicerad: 1 december 2017

Ny antologi om medborgardialog och social hållbarhet

Praktisk erfarenhet kopplas till teoretisk kunskap i den nysläppta antologin ”Att demokratisera demokratin”. Antologin lyfter hur medborgardialoger kan användas för att skapa social hållbarhet och skriften är ett resultat av SKL:s högskoleutbildning.

Erfarenheter från arbetet med mottagning av nyanlända och digitaliseringens möjligheter till delaktighet är två av tolv olika exempel, som lyfts upp i den nu färdiga rapporten om samhällsomdaning och dialog.

Antologi: Att demokratisera demokratin

Under våren 2016 har Göteborgs universitet på uppdrag av SKL genomfört en högskolekurs kring omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgar­dialog. Kursdeltagarna, som alla är tjänste­personer i en kommun, fick i sin examination skriva en uppsats där det lokala arbetet byggs ihop med olika teoretiska utgångspunkter som kursen har lyft fram.

Uppsatserna ger inspiration till hur teori kan ge hjälp att analysera medborgardialoger. De visar också hur olika situationer kräver innovation och mod att pröva nya sätt att föra dialog för att lösa frågor som uppstår här och nu.

Intresset för kursen var så pass stort att en ny omgång av utbildningen kommer att ske från april till december. Utbildningen har utarbetats och genomförs under ledning av Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs universitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot