Publicerad: 9 augusti 2019

Omvärldskunskap och medborgardialog

Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in i Sverige med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna.

Nya utmaningar, delaktighet och medborgardialog

Projekt medborgardialog har under ett antal år samarbetat med freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson från Göteborgs Universitet, för att få större kunskap om den pågående samhällsutvecklingen och hur den beskrivs i forskningen samt dess påverkan på delaktighetens omfattning och medborgardialogens utformning.

Hans har också besökt ett stort antal kommuner och regioner i landet för att få kunskap om de lokala förutsättningarna i den samhällsutveckling som pågår.

Utbildning samhällsomdaning och medborgardialog

För att koppla ihop forskning och praktik så har SKL genomfört tre diplomerande utbildningar i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog. Hans Abrahamsson har varit ansvarig för dess genomförande.

Den första utbildningen utmynnade i en publikation där deltagarnas uppsatser - 12 berättelser om samhällsomdaning och dialog - publicerades.

Att demokratisera demokrati

Utbildningsmaterial för lokala självstudier

Kunskapsunderlaget från de tre utbildningarna har utmynnat i tre sammanflätade delar:

  • Del I Den Globala Politiska Ekonomins dynamik,
  • Del II Sverige i en värld i förändring, samt
  • Del III Makt, medskapande och manöverutrymme.

De ska både ge kunskap om samband och utveckling och kunna användas som självstudiematerial i lokala studiecirklar. Materialet som består både av text och av filmer från föreläsningar innehåller såväl instuderings­frågor som uppsummerande gruppdiskussions­frågor. Innehållet är skapat av Hans Abrahamsson, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och finns som både e-bok och pdf-dokument.

Självstudiekurs i Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog

Läs vidare om kursen och dess bakgrund

Ett smakprov på utbildningsmaterialet

Lyssna på Hans Abrahamsson som gör en sammanfattning i 20 minuter av materialets olika delar.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot