Publicerad: 29 januari 2019

Projekt Medborgardialog bjuder in till nya nätverk 2019

SKL bjuder in kommuner och regioner att delta i ett antal nätverk för medborgardialog. Dessa riktar sig både till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Medborgardialog för integration

Kommuner och regioner bjuds in att delta i ett nätverk för att fortsätta att pröva och utveckla SKL:s modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor med särskilt fokus på integration. Kommunerna i nätverket kommer arbeta med egna case utifrån SKL:s modell för medborgardialog i komplexa frågor. Målet är att få fram goda exempel på hur medborgardialog kan användas för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor när det gäller integration.

Intressenmälan

För mer information och intresseanmälan kontaktar du Lena Langlet.

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverket vänder sig till förtroendevalda som är intresserade av att
utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket är ett kunskapsnätverk pågår under tiden 2019-2022.

Du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Du anmäler dig till nätverket senast 15 april 2019.

Anmäl dig senast 15 april till nätverket för förtroendevalda

Gör din anmälan till attt delta i nätverk för förtroendevalda (nytt fönster)

Nätverk tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

SKL bjuder in till professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Nätverket pågår under tiden 2018 - 2022.

Du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd. Nätverket träffas fysiskt två gånger per år men kommer också att erbjudas webbinarier inom olika teman.

Anmäl dig till nätverket för tjänstepersoner

Gör din anmälan att delta i proffessionsnätverket för tjänstepersoner (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot