Publicerad: 18 december 2018

Projekt Medborgardialog bjuder in till nya nätverk 2019

Kommuner och regioner bjuds in att delta i ett nätverk för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor med särskilt fokus på integration, samt ett nätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog.

Medborgardialog i komplexa frågor – integration

Kommuner och regioner bjuds in att delta i ett nätverk för att fortsätta att pröva och utveckla SKL:s modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor med särskilt fokus på integration.

Nätverket riktar sig till kommuner och regioner som står inför en situation med en komplex fråga kring integration och vill arbeta med medborgardialog för att hantera den på en inkluderande sätt.

Intressenmälan

För mer information och intresseanmälan kontaktar du Lena Langlet.

Professionsnätverk Medborgardialog

SKL bjuder in tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner till att delta i professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Varje kommun, landsting och region har möjlighet att delta med två personer.

Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

För mer information kontaktar du Lena Langlet eller Anders Nordh.

Anmälan proffesionsnätverk

Gör din anmälan att delta i proffessionsnätverket för tjänstepersoner (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot