Publicerad: 13 augusti 2018

Strategi för att främja, förankra och försvara demokratin

Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och har presenterat strategi med nya åtgärder för att främja, förankra och försvara demokratin. Som en del i arbetet har också regeringen tillsatt en demokratikommitté.

I demokratistrategin tar regeringen upp de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken. Regeringen har bland annat beslutat om att ge uppdraget till SKL om medborgardialog i komplexa frågor för att stärka kommuners dialog med kommuninvånare i frågor som rör flyktingmottagande och integration.

I strategin beskrivs omvärldsförändringar som påverkar svensk demokrati som:

  • en mer globaliserad ekonomi,
  • en växande internationell migration, och
  • en allt snabbare digitalisering.

Mot bakgrund av omvärldsförändringarna bedömer regeringen att tre utmaningar för demokratin är särskilt viktiga att bemöta:

  • det demokratiska utanförskapet,
  • ett hotat demokratiskt samtal, och
  • antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati.

Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, Regeringen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot