Publicerad: 4 juni 2019

Avsnitt 7: Medskapa för att möta behov

I avsnittet pratar vi om medskapande och att involvera brukare i verksamhetsutveckling. Medskapande syftar till att verkligen förstå brukarens behov och utveckla verksamheten tillsammans med dem utifrån det.

Hjärtevärmande exempel varvas med tips på praktiska metoder och vikten av att våga misslyckas.

Medverkande är Malin Svanberg, SKL, och Sara Tunheden, Innovationsguiden SKL.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKL

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot