Publicerad: 6 april 2018

Publikationer om medborgardialog och demokrati

I bokskåpet hittar du medborgardialogs publikationer, men även andra skrifter som berör demokrati och medborgardialog. Det är skrifter, både svenska och engelska, som kan vara intressanta att ta del av utifrån området. Om du saknar en publikation i bokskåpet kontakta oss gärna.

Bokskåpet ger dig tips på intressanta skrifter (nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot