Publicerad: 6 april 2018

Dialogguiden - ditt stöd för att planera dialoger

SKL har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

I Dialogguiden finns metoder och exempel från Sverige

Gör dialogguiden till en levande webbplats

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKL:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Fyll i ett formulär med ditt bidrag i dialogguiden

Så här utvecklade SKL webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass med Involve som ansvarig utgivare.

Sverige är genom SKL:s Dialogguiden det tredje landet i det internationella samarbetet för att sprida goda erfarenheter av dialoger. Den har utvecklats med hjälp av material från Peopleandparticipation.net, som i sin tur har skapats med stöd från det Brittiska Justitieministeriet (UK Department for Justice) - Brittiska ministeriet för Kommuner & Lokalt Självstyre (the UK Department for Communities & Local Government) och Storbritanniens kommission för hållbar utveckling (the UK Sustainable Development Commission).

Beteiligungskompass (tyska)

Participationcompass (engelska)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot