Publicerad: 30 oktober 2018

Dialogguiden - ditt stöd för att planera dialoger

SKL har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

I Dialogguiden finns metoder och exempel från Sverige

Gör dialogguiden till en levande webbplats

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKL:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Fyll i ett formulär med ditt bidrag i dialogguiden

Så här utvecklade SKL webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass med Involve som ansvarig utgivare.

Sverige är genom SKL:s Dialogguiden det tredje landet i det internationella samarbetet för att sprida goda erfarenheter av dialoger. Den har utvecklats med hjälp av material från Peopleandparticipation.net, som i sin tur har skapats med stöd från det Brittiska Justitieministeriet (UK Department for Justice) - Brittiska ministeriet för Kommuner & Lokalt Självstyre (the UK Department for Communities & Local Government) och Storbritanniens kommission för hållbar utveckling (the UK Sustainable Development Commission).

Beteiligungskompass (tyska)

Participationcompass (engelska)

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot