Publicerad: 12 augusti 2016

Faktablad inom medborgardialog

Projekt Medborgardialog har tagit fram ett antal faktablad som innehåller olika tema som kan ge dig stöd i ditt arbete med medborgardialoger.

Medborgardialog i planärenden

Medborgardialog i planärenden innehåller bland annat exempel från tre kommuner som prövar nya vägar för att involvera medborgare i frågor som rör fysisk planering.

Faktablad 11: Medborgardialog i planärenden (PDF, nytt fönster)

Europeiskt Medborgarinitiativ

Sedan 1 april 2012 finns Medborgarinitiativet som ett nytt verktyg för direktdemokrati i EU. Här får du veta mer om Europeiskt medborgarinitiativ samt hanteringen av ett initiativ genom hela processen.

Faktablad 10: Europeiskt Medborgarinitiativ (PDF, nytt fönster)

Medborgardialog i praktiken

Vi har samarbetat med Arvika, Botkyrka, Hällefors, Piteå kommun och Region Skåne för att visa på bra exempel på arbete med medborgardialoger. System och metoder går aldrig att kopiera utan vi hoppas att du som läser faktabadet ska inspireras av berättelserna

Faktablad 9: Medborgardialog i praktiken (PDF, nytt fönster)

Det förstärkta folkinitiativet

Information om förändringarna kring nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och landsting. Reformen ingår i de förändringar i kommunallagen som Riksdagen hösten 2010 antog i samband med den reformerade grundlagen. Förändringarna gäller from 1 januari 2011.

Faktablad 8: Det förstärkta folkinitiativet (PDF, nytt fönster)

Kommunallagen 1991:900

E-petitioner

Genom verktyget e-petition kan medborgarna komma med förslag och idéer till kommen eller landstinget som andra medborgare kan stödja genom att signera petitionen. Förslaget läggs ut på kommunens eller landstingets hemsida och andra medborgare kan där stödja förslaget genom att signera det.

Faktablad 7: E-petitioner (PDF, nytt fönster)

Medborgarpanel

Medborgarpanel är en fast grupp medborgare med vilken kommunen/landstinget kan stämma av viktiga frågor. I faktabladet beskriver vi bland annat några exempel från kommuner som har medborgarpaneler.

Faktablad 6: Om Medborgarpanel (PDF, nytt fönster)

Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner och landsting. Medborgarbudget, eller ”participatory budgeting” som det heter på engelska, används i alla världsdelar.

Faktablad 5: Om medborgarbudget (PDF, nytt fönster)

Ungdomsråd

Ett ungdomsråd är ett lokalt inflytandeforum för och av unga. I juni 2008 fanns det 133 kända ungdomsråd i Sverige, dessa är spridda i hela landet. De flesta som engagerar sig i ungdomsråd är mellan 13 och 18 år gamla.

Faktablad 4: Om ungdomsråd (PDF, nytt fönster)

Medborgarförslag

Sedan den 1 juli 2002 har Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige möjlighet att besluta om att införa så kallat medborgarförslag. Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en rätt för den som är folkbokförd i en kommun eller i ett landsting att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens eller landstingets ansvarsområden.

Förslagsrätten gäller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt.

Faktablad 3: Om medborgarförslag (PDF, nytt fönster)

Folkomröstningar

Vi kan konstatera att frågan om folkomröstningar är kontroversiell och att det finns principiella skäl för och emot dessa. I faktabladet ger vi dig en bild av vad som faktiskt har hänt inom området och diskuterar inte folkomröstningars vara eller icke vara.

Faktablad 2: Om lokala folkomröstningar 17 september 2006 (PDF, nytt fönster)

Faktablad 1: Om folkomrösningar (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot