Publicerad: 3 oktober 2018

Om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog

Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in i Sverige med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna.

Nya utmaningar, delaktighet och medskapande

Hans berättar om de nya utmaningarna, vikten av delaktighet och medskapande samt vilka krav det ställs på ledarskapet. Filmen är 20 minuter lång.

Vår tids stora samhällsomdaning

Forskningsessä: : Om politiskt ledarskap, social hållbarhet, medborgardialog

Bilder att använda i dina egna presentationer (PPT, nytt fönster)

Kort sammanfattning av rapporten

På SKL:s uppdrag har Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet, gjort en forskningsessä som beskriver:

  • samhällsutmaningar som påverkar toppolitiker,
  • hur de kan arbeta för att förebygga social oro och främja en positiv säkerhet.

Hans har medverkat i många samtal med toppolitiker för att öka förståelsen utifrån lokala förutsättningar.

  • Hur ser det ut i vår kommun, landsting eller region?
  • Vad kan jag som toppolitiker göra som är nytt och annorlunda mot tidigare?

Alla är överens om att vi behöver göra synvändor och arbeta på ett annat sätt för att undvika konflikter. Dialog och medskapande är två av nyckelorden.

Synpunkter utifrån dina praktiska erfarenheter

Vi önskar att detta ska vara ett levande material och uppskattar om du hör av dig med synpunkter utifrån dina praktiska erfarenheter om hur du ser på relevansen av studiens empiriska innehåll och teoretiska utgångspunkter.

Kontakta Hans Abrahamnsson direkt via e-post: hans.abrahamsson@padrigu.se

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare
  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot