Publicerad: 13 april 2015

Internationell workshop om e-deltagande 

SKL var initiativtagare och värdar för en internationell workshop med temat e-deltagande (e-participation). Det deltog elva internationella experter. Materialet är på engelska och innehåller experternas "paper" och korta video.

E-participation summit 2012 in Stockholm

Syftet med workshopen i maj 2012 var att få kvalificerad input till SKL:s fortsatta arbete med att stödja våra medlemmars arbete med att utveckla dialogen med medborgare.

Resultatet presenteras på engelska

Innehållet presenteras på engelska består av experternas "paper" och korta videofilmer där de tar upp de viktigaste delarna från sina "paper".

Ta del av materialet från e-participation summit 2012

Förslag och idéer om fortsatt förbättringsarbete

Under workshopen delades experterna in i två grupper. Deras uppgift var att ge SKL förslag och idéer om hur vi kan fortsätta förbättra vårt arbete kring e-deltagande. Resultatet från de två grupperna presenteras också i två korta videofilmer,

The collaborative plattform and The Swedish manifesto (länk till engelska webbplatsen)

Arbetet genomfördes i två steg

  • Steg 1: experternas gav sin individuella syn, erfarenheter och innovativa tankar och förslag i varsitt paper där de beskriver utmaningar och möjligheter när det gäller e-deltagande.
  • Steg 2: alla träffades i en workshop för att presentera sina paper och diskutera fortsatt utveckling i första hand på lokal nivå.

Under workshopen återkom hela tiden vissa basprinciper eller värderingar. Dessa fyra värderingar följde som en röd tråd genom både experternas paper och de diskussioner som hölls.

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot