Publicerad: 10 januari 2018

Medborgardialog med IT-stöd

Projekt medborgardialog har arbetat fram, med finansiering från Integrations- och jämställdhetsdepartementet, ett antal IT-verktyg som exempel på hur dialogen med medborgare kan utvecklas med IT-stöd. Inspirationen till verktygen hämtades genom internationella utblickar.

IT-verktyg i öppen källkod

De IT-verktyg som togs fram utvecklades som prototyper i öppen källkod för att underlätta vidareutveckling och spridning. Poängen med att använda öppna lösningar är att kommuner, landsting eller regioner som vill använda verktygen kan vidareutveckla lösningarna och anpassat till egna förhållanden.

Verktyg som utvecklades för IT-stöd

  • Dialogen – ett verktyg för att använda vid till exempel diskussioner
  • Budgetsimulatorn - ett verktyg för att bjuda in medborgare i diskussioner om ekonomiska prioriteringar
  • Chatten är ett verktyg för realtidschat
  •  e-Mentometern är en webbtjänst  för att utföra olika typer av undersökningar med flervalsfrågor
  • Visualbudget är ett verktyg för att visualisera och prioritera till exempel investeringar i en
    medborgarbudget

Därutöver har det tagits fram flera verktyg av olika leverantörer.

Exempel hur de olika IT-verktygen används

Några av de verktyg som togs fram har också vidareutvecklats och används i kommuner och landsting.

Budgetsimulator - Visual budget

Ny lekplats på landsbygden i Uddevalla – en medborgarbudget för barn

Suseboparken- Upplands Väsbys nya stadspark

Chatt

Använd chatten som en metod

E-förslag

E-förslag i Haninge kommun

Demokratikanalen i Landstinget i Västmanland

e-Mentometern

Använd e-mentometern som en metod

Geo-Panelen - Kartan som dialogverktyg

Medborgarna har tyckt till om över 700 platser i en webbdialog i Täby kommun

Medborgarpanelen

Demokratikanalen, Medborgarpanelen

Publikationer

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot