Publicerad: 31 oktober 2017

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, utbildning

SKL erbjuder en kostnadsfri utbildning och seminarium i medborgardialog för att förebygga och hantera den komplexa samhällsfrågan kring inkludering och integration. Målet är att öka medvetenheten och att fler kommuner ska arbeta med medborgardialog kring integration och inkludering.

SKL erbjuder följande upplägg

Utbildningen vänder sig till kommuner som är intresserade av att utveckla medborgardialoger kring inkludering och integration. Intresserad kommun väljer sitt upplägg enligt nedan. Den sker på plats i kommunen.

Alternativ 1: föreläsning

Föreläsning kring medborgardialog i komplexa frågor och hur man kan arbeta särskilt kring
inkludering och integration. Under cirka en timme presenteras modellen för att arbeta med medborgardialog kring inkludering, framgångsfaktorer samt politiker och tjänstepersoners roll i arbetet. Föreläsningen vänder sig både till politiker, ledande tjänstemän och projektledare som en introduktion till arbetet.
Syftet med föreläsningen är att öka medvetandet inom kommunen som leder till vidare diskussioner medborgardialog kan användas i arbetet med inkludering och integration.

Alternativ 2: workshop - halv eller heldag

Workshop, en halv eller heldag, kring medborgardialog i den komplexa frågan inkludering där vi går djupare in i de olika stegen i modellen och vad som krävs för att nå framgång.
Syftet med workshopen är att kommunen ska få en ökad förståelse för vad som krävs och vad som kan bli resultatet av medborgardialog i komplexa frågor.

Alternativ 3: processledarutbildning

En processledarutbildning i cirka 2 dagar för personer i kommunen som arbetar med medborgardialog. Men även för andra personer i kommunen som kan ha nytta av en utbildning kring hur de arbetar med dialog kring inkludering och integration.
Syftet med utbildningen är att stärka kommunens egen kapacitet att driva hela eller delar av en dialogprocess i komplexa frågor.

Gör en intresseanmälan

Kommunens intressanmälan ställs till:

Nils Munthe, nils.munthe@skl.se

eller Lena Langlet, lena.langlet@skl.se

Fakta

Medborgardialogprojektet arbetar med att utveckla system och metoder för att hantera och förebygga konflikter i komplexa frågor.

Med stöd av regeringen har vi nu möjlighet att erbjuda en kostnadsfri utbildning för att öka medvetenheten och att fler kommuner ska arbeta med medborgardialog kring integration och inkludering.

Många kommuner, landsting och regioner uttrycker behov av att föra dialog i frågor där de kan förutse att det kan uppstå konfliktsituationer med medborgare, intressenter och andra i samhället - det vi kallar komplexa frågor. En komplex fråga präglas av att ingen enskild aktör har kompletta bilder av frågan och därmed inte heller medlen att åtgärda dem enskilt.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot