Publicerad: 3 juli 2018

Kontaktuppgifter projekt Medborgardialog

Lena Langlet
Projektledare
08-452 79 18
lena.langlet@skl.se

Ansvar: Övergripande frågor om medborgardialog och projektet

Lena Langlet, projektledare för projekt medborgardialog, SKL

Anders Nordh
Handläggare
08-452 74 35
anders.nordh@skl.se

Ansvar: Medborgardialog, IT-stöd
och e-dialog

Anders Nordh, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Nils Munthe
Handläggare
08-452 76 94
nils.munthe@skl.se

Ansvar: Medborgardialog, inflytande, medskapande, dialog i komplexa frågor, medborgarförslag

Nils Munthe, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Malin Svanberg
Handläggare
08-452 71 43
Malin.Svanberg@skl.se

Ansvar: Medborgarbudget

Malin Svanberg, handläggare, projekt medborgardialog, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot