Publicerad: 8 mars 2019

Nätverk medborgarbudget - för demokratisk- och hållbar utveckling

SKL bjuder in kommuner att delta i nätverk 2019 - 2022 för att utveckla medborgarbudget enligt SKL:s modell för medborgarbudget för demokratisk- och social hållbarhet.

Anmälan och första träff

Kommunen eller regionen anmäler sitt deltagande senast den 15 april 2019. Första nätverksträffen sker den 9 maj i Stockholm.

Anmäl dig till nätverket Medborgarbudet (nytt fönster)

Inbjudan till nätverket (PDF, nytt fönster)

Mål med utvecklingsarbetet

Att kommuner och regioner prövar och utvecklar medborgarbudget utifrån SKL:s modell under tre år. Att vi efter avslutat projekt kan visa på lärande exempel på medborgarbudget.

Målgrupp

Kommuner och regioner som vill pröva och utveckla medborgarbudget från något eller flera av de inriktningar som utvecklats internationellt, och som SKL vill pröva i svenska kommuner och regioner. Inriktningarna är enligt följande:

  • Territoriet kommunen eller regionen
  • Speciell grupp eller grupper
  • Teman eller institutioner

Organisation

Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. För att delta ska beslut i styrelsen eller nämnd finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara beredda att delta i processen.

Nätverket kommer att använda sig av SKL:s modell som bygger på den modell som internationell forskning och erfarenheter visat vara mest framgångsrik.

Modell för medborgarbudget

Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom nätverksträffar, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Vi har också knutit forskare Giovanni Allegretti, Universitet i Coimbra, Portugal till projektet. Giovanni arbetar över hela världen med att stödja utvecklingen av medborgarbudget och forskar på dess utveckling och resultat.

Upplägg

Kommuner bjuds in till ett 3-årigt projekt med start våren 2019. Under denna period bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre gånger.

Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där vi utvecklar modellen tillsammans med deltagande kommunerna och regioner. SKL ger stöd i processen.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Malin Svanberg
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot