Publicerad: 26 september 2019

Medskapande dialog för romsk inkludering

Samråd för romsk inkludering utvecklas genom medborgardialog. Luleå, Göteborg och Linköping har genomfört medborgardialoger för samråd med sikte på romers mänskliga rättigheter. En samrådsform som medskapats av romer, politiker och tjänstemän som ger romer rätten att sätta agendan om romers behov och frågor.

Arbetet visar tydligt att det är fullt möjligt att med flera perspektiv närvarande aktivt gå in i de komplexa frågorna på ett framgångsrikt sätt och medskapa hållbara lösningar. Att tillsammans möta de strukturella hinder som skapar marginalisering av romer och jobba med dem på djupet utan att vika undan för det svåra och fördomsfulla som finns i frågan. Det är ett resultat värt att arbeta för.

Perspektiv Hållbara samråd

Gö̈teborgs Stad

Linköpings kommun

Luleå kommun

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot