Publicerad: 9 augusti 2019

Nätverk medborgardialog för integration

Projekt Medborgardialog har startat upp ett nätverk 2019 för medborgardialog i komplexa frågor gällande integration.

Kommunerna i nätverket arbetar med egna case utifrån SKL:s modell för medborgardialog i komplexa frågor. Målet är att få fram goda exempel på hur medborgardialog kan användas för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor när det gäller integration.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot