Publicerad: 21 mars 2019

Rapport, följeforskning: Medborgardialog om konfliktfyllda samhällsfrågor

Rapporten redovisar resultat från följeforskning som Swedesd vid Uppsala universitet har bedrivit kring SKL:s projekt att utveckla metoder för att hantera och förebygga konflikter i komplexa frågor genom medborgardialog.

Slutrapport: Medborgardialog om konfliktfyllda samhällsfrågor (PDF, nytt fönster)

Medborgardialoger som koncept förutsätter processer som vilar på demokratisk legitimitet. Olika teorier som underbygger medborgardialogens praktik betonar delvis olika typer av legitimitet, vilket öppnar för flera olika sätt att genomföra och tolka medborgardialoger.

Ett viktigt resultat som tycks vara gemensamt för samtliga kommuner i SKL:s projekt är ökad kunskap och ökad tillit gentemot kommunerna bland dialogernas deltagare, vilket kan fungera generellt konfliktförebyggande.

Med avstamp i SKL:s målsättning för projektet under tiden 2015-2018 är rapportens övergripande frågeställning; Hur kan medborgardialoger hantera konflikter om komplexa frågor på ett legitimt sätt? Exempel på komplexa frågor som de tio kommunerna har arbetat med är avvägningar mellan olika värden i fysisk planering, integration och skolnedläggningar.

Kommuner som medverkade i nätverket och i följeforskningen:

Burlöv, Enköping, Fagersta, Linköping, Ljusnarsberg, Sollentuna, Stockholm (stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör), Svenljunga, Uppsala och Östhammar. Stadsdelen Västra Hisingen i Göteborg ingick inte ursprungligen i projektet, men har genomfört ett arbete som liknar övriga kommuners och beaktas därför också i rapporten.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot