Publicerad: 29 januari 2019

Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle

Nätverket vänder sig till förtroendevalda som är intresserade av att
utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket är ett kunskapsnätverk och pågår under tiden 2019-2022.

Du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Du anmäler dig till nätverket senast 15 april 2019.

Inbjudan med anmälningslänk samt övrig information (PDF, nytt fönster)

Målet med nätverket är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur kommuner och regioner kan arbeta med medborgardialoger och samverkan med civilsamhället som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster och i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Nätverkets upplägg

Nätverket ska fokusera på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte för att systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Nätverket träffas fysiskt två gånger per år under fyra år, en gång på våren och en gång på hösten. Första träffen sker den 17 maj 2019.

Nätverket erbjuder också två webbsända frukostseminarier varje år. Efter frukostseminarierna finns möjlighet till chatt med föredragshållaren.

Kostnad

Kostnad för att delta i nätverket är 1 500 kronor per år och person. I detta ingår nätverksträff
inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar själv.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot