Publicerad: 27 november 2015

Kunskapsspridande nätverk inom medborgardialog

Projekt medborgardialog driver ett antal kunskapsspridande nätverk. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller önskar mer information.

Nätverk för förtroendevalda som är intresserade att utveckla medborgardialogen

Nätverket vänder sig till förtroendevalda som vill utveckla
medborgardialogen. I nätverket tar vi upp olika aspekter på medborgardialog
bland annat de förtroendevaldas roll och förutsättningar i utvecklingen av
medborgardialoger.

Nätverket för tjänstepersoner som är intresserade att utveckla medborgardialogen

Nätverket vänder sig till tjänstemän som vill utveckla medborgardialoger. I nätverket tar vi upp olika aspekter på medborgardialog och tjänstepersoners roll och förutsättningar i arbetet med medborgardialog.

Nätverk för landsting och regioner

Nätverket vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner inom landsting och regioner som är intresserade av att utveckla medborgardialogen. Fokus för nätverket är medborgardialog inom hälso- och sjukvården.

Om du vill delta i något av nätverken kontakta Lena Langlet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot