Publicerad: 24 september 2018

Kunskapsspridande nätverk inom medborgardialog

Projekt medborgardialog driver ett antal kunskapsspridande nätverk. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller önskar mer information.

Nätverk för förtroendevalda som är intresserade att utveckla medborgardialogen

Nätverket vänder sig till förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. I nätverket tar vi upp olika aspekter på medborgardialog bland annat de förtroendevaldas roll och förutsättningar i utvecklingen av medborgardialoger.

Professionsnätverk för tjänstemän som ansvarar för att utveckla medborgardialogen

Ett nätverk som skerunder tiden 2018 - 2022 för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Nätverket träffas fysiskt två gånger per år men kommer också att erbjudas webbinarier inom olika teman.

Nätverk för landsting och regioner

Nätverket vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner inom landsting och regioner som är intresserade av att utveckla medborgardialogen. Fokus för nätverket är medborgardialog inom hälso- och sjukvården.

Om du vill delta i något av nätverken kontakta Lena Langlet.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot