Publicerad: 10 januari 2018

Utvecklande nätverk inom medborgardialog, masterclass

Projekt medborgardialog driver ett antal utveckalde nätverk och en så kallad Maserclass. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller önskar mer information.

Nätverk för medborgarbudget för demokratisk hållbar utveckling 2015-2018

Nätverket startade hösten 2015 och sex kommuner deltar. Målet för nätverket är att deltagande kommuner prövar och utvecklar medborgarbudgetprocesser för att stärka demokratin och den sociala hållbarheten.

Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom nätverksträffar, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Frågor kring nätverket kontakta Lena Langlet eller Anders Nordh

Nätverk Medborgardialog för att hantera komplexa samhällsfrågor 2015-2018

Nätverket startade hösten 2015 och 11 kommuner deltar. Målet för nätverket är att pröva och utveckla modeller för att med stöd av medborgardialog hantera komplexa samhällsfrågor. De elva kommunerna har valt ut en fråga eller ett problem som de kommer att arbeta med under projekttiden.

Projekt Medborgardialoger ger stöd i processen genom nätverksträffar, mentorstöd, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Projektet kommer också att följas av forskare från Uppsala Universitet.

Frågor kring nätverket kontakta Lena Langlet

Nätverk Medborgardialog i platsutveckling 2016 – 2018

Nätverket startar i januari 2016. Målet med nätverket är att genom medborgardialog göra medborgarna delaktiga i det lokala samhällets utveckling och utforska metoder för att få kunskap om en plats betydelse utifrån olika perspektiv.

Frågor kring nätverket kontakta Anders Nordh

Masterclass för medborgardialog i styrning 2015 - 2017

Nätverket startade i december 2015. I Masterclassen kombinerar vi utbildning med nätverksarbete. Arbetet utgår ifrån projekt Medborgardialogs styrkarta. Målet är att stödja deltagande kommuner och landsting att forma system för medborgardialog och att deltagande kommuner och landsting ska bli goda förebilder för andra.

Frågor kring nätverket kontakta Lena Langlet.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot