Publicerad: 29 januari 2019

Nätverk om verksamhetsresultat inom medborgaradialog

Ett nätverksarbete som sker på strategisk nivå där deltagande kommuner arbetar med medborgardialogen kring verksamhetsresultat. Nätverket pågår under tiden 2018-2019.

Ambitionen är att deltagande kommuner ska få en tydligare bild av vilka mått och resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av men även få pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Erfarenheter och lärande exempel från nätverket ska spridas till andra kommuner under 2019.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot