Publicerad: 14 maj 2019

Nätverk om verksamhetsresultat inom medborgaradialog

Ett nätverk av kommuner har under 2018-2019 utforskat hur arbetet på strategiska nivå avseende medborgardialog kring verksamhetsresultat kan se ut. Under hösten 2019 kommer dokumentationen att pubbliceras.

Ambitionen har varit att de deltagande kommunerna skulle få en tydlig bild av vilka mått och resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av men även pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Råd och tips

SKL arbetar med dokumentationen av projektet som kommer att presenteras hösten 2019.

Redan nu kan du ta del av några råd och erfarenheter som de deltagande kommunerna lyft fram:

 • Det är svårt att sprida information om verksamhetsresultat till en allt för bredd målgrupp.
  • Fundera över vilken är er målgrupp.
  • Vad vill ni uppnå med informationen och dialogen kring verksamhetsresultat?
  • Vilken metod är lämplig att använda?
  • Vilka kanaler ska ni använda?
 • Informera och för dialog kring verksamhetsresultat i samband med redan pågående processer.
 • Vill man skapa dialog måste det grundas i en reell frågeställning.
 • Var modiga och våga möta medborgarna i en dialog kring verksamhetsresultat!
 • Avsätt tid och resurser.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot