Publicerad: 5 april 2019

Nätverk om verksamhetsresultat inom medborgaradialog

Ett nätverksarbete som sker på strategisk nivå där deltagande kommuner arbetar med medborgardialogen kring verksamhetsresultat. Nätverket pågår under tiden 2018-2019.

Ambitionen är att deltagande kommuner ska få en tydligare bild av vilka mått och resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av men även få pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Erfarenheter och lärande exempel från nätverket ska spridas till andra kommuner under 2019.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot