Publicerad: 30 oktober 2018

Samverkan med civilsamhället

SKL arbetar med att sprida kunskap och höja kompetens i hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, landsting, regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag, kooperativ med fler.

I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och samverkansrelationer.
För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner, landsting och regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKL.

Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och uppmärksammar och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter.

SKL menar att kommuners, landstings och regioners närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och relationer i samarbetet med civilsamhället.

Positionspapper: Samverkan med civilsamhället 2018      

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anna-Karin Berglund
    Handläggare
  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot