Publicerad: 5 september 2017

Samverkan med civilsamhället

SKL arbetar med att sprida kunskap och höja kompetens i hur goda samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, landsting, regioner och civilsamhällets organisationer som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag, kooperativ med fler.

SKL, regeringens och civilsamhällets överenskommelse inom det sociala området

Det viktigaste målet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.

SKL:s åtaganden inom ramen för överenskommelsen

  • Bidra till att överenskommelsen blir känd och kan diskuteras inom kommuner, landsting och regioner.
  • Ge stöd för att utveckla metoder för dialog, överenskommelser och strategisk samverkan med civilsamhället.
  • Synliggöra betydelsen och ge stöd att utveckla samverkan och dialog med civilsamhället i frågor som rör social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling på lokal och regional nivå.
  • Bidra till att lokala, regionala och internationella erfarenheter av dialog och överenskommelser kommer att spridas till medlemmarna.

Följ arbetet med överenskommelsen

Kurser och konferenser

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot