Publicerad: 23 april 2018

Arena för samverkan med civilsamhället

SKL erbjuder en mötesplats (arena) för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och lärande mellan kommuner, landsting, regioner och civilsamhället på lokal och regional nivå.

Arenan utvecklas stegvis

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av den nationella arenan är de lokala och regionala behoven av samverkan och medskapande med civilsamhället, och för att utveckla hållbar samhällsutveckling. Agenda 2030 ska styra utvecklingsarbetet.

Utvecklingen av mötesplatsen för samverkan med civilsamhället utvecklas vidare i samarbete mellan olika avdelningar inom SKL och i samarbete SKLs medlemmar.

Kartläggning

SKL genomför i samarbete med Chalmers tekniska högskola en kartläggning av samverkan med civilsamhället i kommuner, landsting och regioner. Resultatet kommer att presenteras 12 juni 2018. Resultatet är ett viktigt kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet inom arenan.

Planerade aktiviteter

Seminarier

  • 12 april 2018 - Idéburet offentligt partnerskap, IOP
  • 12 juni 2018 - Kartläggning av samverkan med civilsamhället presenteras, se nedan.

Nätverk för systematisk samverkan och IOP-samarbete

Två fysiska möten och två digitala möten genomförs under 2018.

Erfarenhetsutbyte och lärande om samverkan

Seminarium för medlemmar med överenskommelser och liknande plattformar för samverkan.

Sakråd

Under året kommer SKL att utforska resultat och effekter av så kallade sakråd, för att bedöma om det kan bli en ny form för konsultation i sakfrågor med civilsamhället i kommuner, landsting och regioner.

Nationell konferens planeras under 2019

Tema: kommuner, landsting och regioner i samverkan med civilsamhället för Agenda 2030.

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot