Publicerad: 4 juli 2018

Arena för samverkan med civilsamhället

SKL erbjuder en mötesplats (arena) för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och lärande mellan kommuner, landsting, regioner och civilsamhället på lokal och regional nivå.

Arenan utvecklas stegvis

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av den nationella arenan är de lokala och regionala behoven av samverkan och medskapande med civilsamhället, och för att utveckla hållbar samhällsutveckling. Agenda 2030 ska styra utvecklingsarbetet.

Utvecklingen av mötesplatsen för samverkan med civilsamhället utvecklas vidare i samarbete mellan olika avdelningar inom SKL och i samarbete SKLs medlemmar.

Samverkan med civilsamhället, kartläggning

Rapport: Kartläggning - Samverkan med civilsamhället 2018 (PDF, nytt fönster)

SKL har genomfört en kartläggning 2018 i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner, landsting och regioner samverkar med civilsamhällets organisationer. Resultaten visar på en mångfald samverkansrelationer med civilsamhällets organisationer. Det handlar om ekonomiskt stöd, styrdokument, dialoger, samråd och partnerskap samt om civilsamhällets organisationer som verksamhetsut­förare. Sammantaget visar kartläggningen att samverkan med civilsamhällets or­ganisationer framstår som angeläget och att det pågår arbete med att skapa stödjande strukturer för samverkan inom kommuner, landsting och region.

Planerade aktiviteter

Seminarier

  • 12 september 2018 - Överenskommelser och spelregler för samverkan med civilsamhället.
  • 3 oktober 2018 - Bidragssystem med demokratikriterier

Nätverk för systematisk samverkan och IOP-samarbete

Två fysiska möten och två digitala möten genomförs under 2018.

Erfarenhetsutbyte och lärande om samverkan

Seminarium för medlemmar med överenskommelser och liknande plattformar för samverkan.

Sakråd

Under året kommer SKL att utforska resultat och effekter av så kallade sakråd, för att bedöma om det kan bli en ny form för konsultation i sakfrågor med civilsamhället i kommuner, landsting och regioner.

Nationell konferens planeras under 2019

Tema: kommuner, landsting och regioner i samverkan med civilsamhället för Agenda 2030.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Anna-Karin Berglund
    Handläggare
  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot