Publicerad: 23 januari 2019

Nätverk för tjänstepersoner som ansvarar för samarbeten med civilsamhället

Ett proffesionsnätverk för dig som jobbar med att stärka och utveckla kommunens, landstingets eller regionens samverkan med civilsamhället. Nätverket är hela tiden öppet för nya deltagare under tiden 2018 - 2022.

Proffesionsnätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner. En förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget eller regionen fattar ett styrelsebeslut om att vara med.

Nätverket syftar till att stödja utveckling av:

 • Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och regionala behov och Agenda 2030.
 • Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan.
 • Styr- och ledningssystem för samverkan.

Nätverket tar utgångspunkt i SKL:s kartläggningar och studier, relevant forskning, omvärldsspaningar, erfarenheter och insikter i samverkansarbetet lokalt och regionalt.

 • Som deltagare skapar du nytta för din kommun, landsting eller region genom att delta i nätverkets utvecklingsarbete.
 • Vi kommer att arbeta med att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med civilsamhället.
 • Du är med och utforskar, utvecklar och prövar nya lösningar tillsammans med andra deltagare.
 • SKL bidrar med kunskapsstöd, metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt dokumentation. Som medlem i nätverket deltar du i att identifiera vilka nästa
  steg vi behöver ta för att förverkliga nätverkets syften.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot