Publicerad: 30 november 2017

Nya samverkansmodeller och hållbara relationer

Tillsammans med medlemmar avser SKL att under perioden 2016-2019 utveckla formerna för långsiktigt hållbara samverkansrelationer och partnerskapslösningar mellan kommunerna, landsting och regioner och civilsamhällets ideella och idéburna organisationer

Utveckla modeller för hållbar samverkan

SKL:s kongressbeslut för perioden 2016-2019:

SKL ska inleda ett systematiskt arbete med att utveckla modeller för långsiktiga hållbara relationer mellan, kommuner, landsting och regioner samt civilsamhällets ideella och idéburna organisationer utifrån att dessa utgör en tredje sektor vid sidan om den kommunala organisationen och aktörerna på olika marknader.

Nätverk - utveckla IOP och andra lokalt anpassade samverkansmodeller

Nätverket syftar till att vara en mötesplats för utveckling, erfarenhetsutbyte och lärande om hur IOP och andra kompletterande samverkanslösningar kan utformas i samverkan med aktörer i civilsamhället. Nätverket pågår under 2017.

Det är ett arbetande nätverk, med fyra träffar, som ska vara stöd i arbetet att utveckla IOP eller andra samverkansmodeller kring en lokal eller regional samhällsutmaning.

Fakta

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot