Publicerad: 3 juli 2018

Stärka tillit och medskapande - mötesformen Learning Village

Learning Village (”lärande by”) är en mötesform som har utvecklats för att stärka socialt kapital, social gemenskap och medskapande mellan kommun, civilsamhälle och enskilda medborgare. Arbetet har skett inom ramen för ett EU-finansierat projekt.

Social Capital and Abundance – Learning together how to create abundant communities

Under år 2016 har tre så kallade Learning Village-seminarier ägt rum i städerna Glasgow (Skottland), Dornbirn (Österrike) och i Göteborg - genom Learning Village har det i stadsdelen Norra Hissingen skett utforskande samtal och samarbete för ta fram samarbetsinitiativ. 

Learning Village har skett inom ramen för det EU-finansierade projektet: Social Capital and Abundance – Learning together how to create abundant communities.

Rapport med resultat från hela EU-projektet Social Capital and Abundance (engelska)

Att stärka tillit och medskapande mellan kommun och medborgare

SKL:s rapport syftar till att återge vad som hände och vilka resultat som kom fram under Learning Village i Norra Hisingen 2016. I rapporten beskrivs även processdesign, tankemodellerna och planeringsarbetet inför Learning Village. 

Rapport: Att stärka tillit och medskapande mellan kommun och medborgare

Informationsansvarig

  • Anna-Karin Berglund
    Handläggare
  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot