Publicerad: 6 mars 2017

Nätverk för strategisk samverkan med civilsamhället - CIVSAM

Nätverket är till för lärande och erfarenhetsutbyte om hur man kan utveckla god dialog, medskapande, hållbara samverkansrelationer och/eller överenskommelser på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets organisationer och nätverk.

Målgrupp

Inbjudan att delta i nätverket riktar sig till dig som är engagerad och har i uppdrag att arbeta med frågorna som förtroendevald, som tjänsteman eller som ledare i en verksamhet i kommun, landsting och region.

Workshop våren 2017

Laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället

Mer information publiceras under våren.

Anmälan 16 maj (nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot