Publicerad: 5 april 2017

Nätverk för strategisk samverkan med civilsamhället - CIVSAM

Nätverket är till för lärande och erfarenhetsutbyte om hur man kan utveckla god dialog, medskapande, hållbara samverkansrelationer och/eller överenskommelser på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets organisationer och nätverk.

Workshop våren 2017

Laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället

Under dagen jobbar vi med att utveckla initiativ till design och konkreta planer. Vi gör det i form av projekt- & samverkanssmedja.

Inbjudan/program: Laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället (PDF, nytt fönster)

Anmälan 16 maj (nytt fönster)

Målgrupp för nätverket

Inbjudan att delta i nätverket riktar sig till dig som är engagerad och har i uppdrag att arbeta med frågorna som förtroendevald, som tjänsteman eller som ledare i en verksamhet i kommun, landsting och region.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot