Publicerad: 12 december 2017

Nätverk för strategisk samverkan med civilsamhället - CIVSAM

Nätverket är till för lärande och erfarenhetsutbyte om hur man kan utveckla god dialog, medskapande, hållbara samverkansrelationer och/eller överenskommelser på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets organisationer och nätverk.

Målgrupp för nätverket

Inbjudan att delta i nätverket riktar sig till dig som är engagerad och har i uppdrag att arbeta med frågorna som förtroendevald, som tjänsteman eller som ledare i en verksamhet i kommun, landsting och region.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot