Publicerad: 3 februari 2017
Prenumerera på Medborgardialog, delaktighet

Nätverk för strategisk samverkan med civilsamhället - CIVSAM

Nätverket är till för lärande och erfarenhetsutbyte om hur man kan utveckla god dialog, medskapande, hållbara samverkansrelationer och/eller överenskommelser på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets organisationer och nätverk.

Målgrupp

Inbjudan att delta i nätverket riktar sig till dig som är engagerad och har i uppdrag att arbeta med frågorna som förtroendevald, som tjänsteman eller som ledare i en verksamhet i kommun, landsting och region.

Workshop våren 2017

Skapa strategier för att tillvarata samhällsentreprenörer och social innovation

Välkommen till en workshop den 2 mars där vi samtalar och utforskar hur man kan tillvarata och stödja samhällsentreprenörer och social innovation på hemmaplan.

Inbjudan workshop 2 mars (PDF, nytt fönster)

Anmälan 2 mars (nytt fönster)

Till vår hjälp under dagen har vi den erfarne processledaren Thomas Herrmann, Open Space Consulting. Under workshopen jobbar vi med de tema och frågor deltagarna bär på. Det sker i en process där vi först skapar en gemensam agenda och därpå öppnar upp för samtal och utforskande i tematiska grupper. Mot slutet av dagen samla samman resultat och insikter om hur strategier och utvecklingsarbete med social innovation och samhällsentreprenörer kan genomföras.

Laborera fram samverkanslösningar med civilsamhället

Mer information publiceras under våren.

Anmälan 16 maj (nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot