Publicerad: 17 april 2019

Webbundersökning, Information till alla

SKL genomför inte undersökningen Information till alla från och med 2018. Den enskilda kommunen kan däremot genomföra undersökningen på egen hand om de vill. Kontakta SKL för att erhålla mall för undersökningen.

Information till alla - en undersökning som mäter värdet av kommunens information på webbplatsen – kommer inte längre att vara en del av Kommunens Kvalitet i Korthet.

Läs vidare om Kommunens Kvalitet i Korthet

Jämför din kommuns resultat med andra

Du kan se din kommuns resultat från och med år 2009 till och med 2017 och göra jämförelser i databasen Kolada.

Jämför din kommuns resultat i Kolada

  • Under stapeldiagrammet för delområde delaktighet klickar du på Visa i tabell. Du ser nu Informationsindex för kommunens webbplats totalt.
  • Fäll ut hela tabellen för olika verksamheter med den lilla pilen, allra längst till vänster om nyckeltalsnamnet.
  • Jämför med andra eller över tid genom att välja stapel- och trendikonerna.

Så här gör du i Jämföraren

  1. Fyll i din kommuns namn så visas hela Kommunens Kvalitet i Korthets (KKiK) resultat för respktive år.
  2. Under stapeldiagrammet för delområde delaktighet klickar du på Visa i tabell. Du ser nu Informationsindex för kommunens webbplats totalt.
  3. Fäll ut hela tabellen för olika verksamheter med den lilla pilen, allra längst till vänster om nyckeltalsnamnet.
  4. Jämför med andra eller över tid genom att välja stapel- och trendikonerna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot