Publicerad: 9 augusti 2019

Information till alla, webbgranskningar 2017 - 2009

SKL har under tiden 2009 - 2017 genomfört en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. Materialet lämpar sig utmärkt för jämförelser och visar på goda exempel.

Information till alla 2017

Drygt 240 kommuner har gjort en självgranskning av sina egna webbsidor och svarat på 256 olika frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet. Forshaga, Hammarö och Ljusdal rankas högst i 2017 års undersökning.

Rapport: Information till alla - granskning av kommunernas webbplatser 2017

Sammanställning: granskning av webbinnehåll 2017 (Excel, nytt fönster)

Information till alla 2016

240 kommuner har gjort en självskattning av sina egna webbsidor och svarat på 250 olika frågor som tidigare granskades externt. SKL har samtidigt gjort en extern undersökning av kommunens sökmotor i förhållande till extern sökning via Google. SKL har letat efter uppgifter om centrala funktioner i kommunen som till exempel kommunchef, kommunalråd med mera.

Rapport: Information till alla - en uppföljande granskning av kommunernas webbplatser 2016

Sammanställning: granskning av webbinnehåll 2016 (Excel, nytt fönster)

Information till alla 2015

2015 har SKL gjort ett tillägg med en lista över topp 20 kommuner ur ett företagarperspektiv.

Information till alla: rapport uppföljande granskning 2015

Sammanställning webbgranskningen (Excel, nytt fönster)

Lista över topp 20 kommuner i respektive kategori (Excel, nytt fönster)

Sammanställning webbgranskning: företagare (Excel, nytt fönster)

Lista över topp 20 kommuner: företagare (Excel, nytt fönster)

Information till alla 2014

2014 har SKL gjort ytterligare en intensifiering av frågorna samt ett tillägg om frågor som rör webben utifrån företagares perspektiv.

Information till alla: en uppföljande granskning 2014

Sammanställning webbgranskning 2014 (Excel, nytt fönster)

Sammanställning webbgranskning: företagare 2014 (Excel, nytt fönster)

Lista över topp 20 kommuner i respektive kategori, 2014 (Excel, nytt fönster)

Information till alla 2013

Information till alla 2012

Information till alla 2011

Information till alla 2010

Information till alla 2009

SKL:s första granskning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot