Publicerad: 28 september 2017

Webbundersökning, Information till alla 2017

Kommunens självgranskning av webbinformationen till medborgarna. Varje kommun ska granska sig själva och resultaten skickas in till SKL för sammanställning - Information till alla 2017. Undersökningsperioden är från och med 19 juni och med 19 september.

Så här går undersökningen till

  • Årets självgranskning kommer att genomföras på samma sätt som förra året med ett undantag. Den andra delen, undersökning av kommunens egen sökmotor, kommer inte att genomföras i år.
  • Den ordinarie webbundersökningen är oförändrad och innehåller 256 frågor. Varje kommun ska granska sig själva. Undersökningen med alla frågor tar cirka tre timmar totalt.
  • Resultaten skickas därefter in till SKL för sammanställning senast 13 oktober.

Material till undersökningen

Instruktion inför webbundersökningen (PDF, nytt fönster)

Ifyllnadsmall för självgranskning (EXCEL, nytt fönster)

Frågor och svar om undersökningen/självgranskningen Information till alla

Tidigare genomförda undersökningar

Den uppskattade webbundersökningen ”Information till alla” har genomförts under sju års tid av externa granskare. Undersökningen är för många kommuner ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra informationen till sina medborgare. Den positiva utveckling som undersökningarna medfört har inneburit att verktyget under dessa år skärpts och nya frågor och har lagts till.

Resultat Information till alla 2016 - 2009

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot