Publicerad: 10 januari 2018

Frågor och svar om självgranskning, Information till alla 2017

SKL har gjort en så kallad frågor och svar på de vanligaste frågorna som ställs kring undersökningen (självgranskningen) ”Information till alla”. Vi hoppas att den kan vara ett stöd för den egna bedömningen. Saknar du en fråga vänligen kontakta oss.

Generella frågor, sökfunktion

Om information finns på annan server än kommunens?

För medborgaren och undersökningen har detta ingen betydelse. Det viktiga är att
medborgaren enkelt kan hitta informationen.

Synpunkter och klagomål

Frågan återkommer inom de olika verksamheterna och vi vill att den  funktionen ska nås på den sidan.

Har det någon betydelse var svaret ligger på kommunens webbsida?

Nej.

Finns svaret under en annan rubrik (verksamhet) i frågeformuläret så har det ingen
betydelse. Det viktigaste är att svaret finns där. Sedan får ni fråga er själva om det ligger rätt för brukaren.

Sökfunktion - Var ligger Kulturskolan?

Om kommunen inte har Kulturskola men musikskola går det lika bra i detta fall.

Öppenhet och påverkan

Samlad information för de vanligaste frågorna och svaren kring olika verksamheter

Här ska vanliga frågor och svar (FAQ) finns från flera verksamheter och det ska finnas minst tre frågor och svar per verksamhet.

Skola

Information om möjligheten att välja grundskola

Om inte möjligheten finns ska detta även informeras om.

Information om gymnasieskolornas olika program och inriktning

En del kommuner har inte gymnasieskola utan köper plats i annan  kommun. Dessa ungdomar och föräldrar har dock samma behov av information. Utgå från dessa behov och använd informationslänkar till de vanligaste valen.  Ställ krav på den upphandlade skolan om information.

Tänk på att man via kommunens egna hemsidor ska man kunna komma till informationen. Det vill säga förutom den egna texten som kommunen har finns det länkar till de vanligaste gymnasievalen? Kan man via dessa länkar hitta svaren? Om man gör det så är det OK.

Kommunen kan även hjälpa läsaren med information om vad man exempelvis kan hitta via dessa länkar. Men detta är ett plus.

Gator, vägar och miljö

Information om vem som ansvarar för olika vägar och gator

Vad som åsyftas är att tydliggöra vem som är huvudman för gator och  vägar. Det vill säga för vilka gator är det kommunens ansvar och för vilka vägar ansvarar staten. Det kan även röra enskilda vägar. Men i första hand kommun och stat.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot