Publicerad: 10 januari 2018

Fråga och svar

Information om vem som ansvarar för olika vägar och gator

Vad som åsyftas är att tydliggöra vem som är huvudman för gator och  vägar. Det vill säga för vilka gator är det kommunens ansvar och för vilka vägar ansvarar staten. Det kan även röra enskilda vägar. Men i första hand kommun och stat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot