Publicerad: 10 januari 2018

Fråga och svar

Har det någon betydelse var svaret ligger på kommunens webbsida?

Nej.

Finns svaret under en annan rubrik (verksamhet) i frågeformuläret så har det ingen
betydelse. Det viktigaste är att svaret finns där. Sedan får ni fråga er själva om det ligger rätt för brukaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot