Publicerad: 10 januari 2018

Fråga och svar

Om information finns på annan server än kommunens?

För medborgaren och undersökningen har detta ingen betydelse. Det viktiga är att
medborgaren enkelt kan hitta informationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot