Publicerad: 10 januari 2018

Fråga och svar

Information om gymnasieskolornas olika program och inriktning

En del kommuner har inte gymnasieskola utan köper plats i annan  kommun. Dessa ungdomar och föräldrar har dock samma behov av information. Utgå från dessa behov och använd informationslänkar till de vanligaste valen.  Ställ krav på den upphandlade skolan om information.

Tänk på att man via kommunens egna hemsidor ska man kunna komma till informationen. Det vill säga förutom den egna texten som kommunen har finns det länkar till de vanligaste gymnasievalen? Kan man via dessa länkar hitta svaren? Om man gör det så är det OK.

Kommunen kan även hjälpa läsaren med information om vad man exempelvis kan hitta via dessa länkar. Men detta är ett plus.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot